PaulvanAken.jpg

Ingrijpende verandertrajecten in ziekenhuis Antwerpen

26 augustus 2014

Paul van Aken, directeur Patiëntenzorg van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), is een van de sprekers op het KIZ-congres op  6 november in Burgers’ Zoo in Arnhem. Hij zal daar een inspirerend verhaal vertellen over de rol van verpleegkundigen en hun leidinggevenden bij het streven naar excellente patiëntenzorg. Het EFQM-model, de Magnet Hospital filosofie en de lean strategie van Productive Ward gebruikt het ziekenhuis als verbetermodellen.

Lees meer

Zorgmanagement Kwaliteitsmanagement

Informatieplicht of eigen verantwoordelijkheid?

01 juli 2014

In een recente beschikking  (27 februari 2014) heeft de Rechtbank Midden-Nederland de verhouding tussen de zorgplicht van de hulpverlener en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt op scherp gezet (ECLI:NL:RBMNE:2014:784). Wat was er precies aan de hand? Eiseres is een zwakbegaafde vrouw van halverwege de 30 met een IQ van 57. Samen met haar echtgenoot heeft ze [...]

Lees meer

Zorgmanagement Organisatie

Hoge Raad bevestigt bestaan hinderpaalcriterium artikel 13 Zorgverzekeringswet

01 juli 2014

Door Koen Mous en Steef Verheijen Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet bevat een hinderpaalcriterium . Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld in een langverwacht arrest (ECLI:NL:HR:2014:1646). Daarmee bekrachtigt de Hoge Raad het arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch van 9 juli 2013. Het hinderpaalcriterium houdt in dat zorgverzekeraars de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg niet dusdanig laag mogen [...]

Lees meer

Zorgmanagement Organisatie

De Wmo 2015 komt eraan

30 juni 2014

In 2015 wordt, zoals het er nu naar uitziet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Ten opzichte van de versie die in 2006 van kracht werd wordt deze wet ingrijpend gewijzigd. Er komen nieuwe vormen van zorg bij, onder meer dagbesteding en beschermd wonen voor psychiatrische patiënten zoals in RIBW’s, maar ook voor personen [...]

Lees meer

Zorgmanagement Organisatie

Centrale Raad van Beroep oordeelt over weigeringsgronden persoonsgebonden budget (Wmo)

30 juni 2014 Op 30 april 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld over de vraag of een persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke ondersteuning geweigerd kan worden vanwege de schuldenlast van de aanvrager. Achtergrond Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen burgers aanspraak maken op een individuele voorziening voor (bijvoorbeeld) ondersteuning in de huishouding. Zij moeten [...] Lees meer

Zorgmanagement Organisatie