Vakmedianet_Leiderschap_in_de_publieke_sector.jpg

Leiderschap in de publieke sector

23 februari 2015

Succesvol veranderen begint met effectief leiderschap, inclusief consistent voorbeeldgedrag. Uitgangspunt voor ieder leiderschapstraject is de aanmoediging tot continue verbetering. Dit vraagt om te beginnen aandacht voor persoonlijk leiderschap, interpersoonlijke relaties, teams en een explicitering van gewenste normen en gewenst gedrag, ook op organisatieniveau. Dit boek geeft handreikingen voor een systematische aanpak van zulke expliciteringen.

Naar het boek

Leiderschap Zorgmanagement